MPWiK – film promocyjny

Produkcja filmu promocyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) przez studio Simple Frame była procesem skomplikowanym i wielowymiarowym. Wymagała połączenia różnych elementów – od kreatywnego storytellingu, przez animacje, dźwięk, aż po precyzyjny montaż. Celem było stworzenie końcowego produktu, który precyzyjnie odzwierciedla wartości i misję MPWiK.

Pierwszym etapem tego procesu były intensywne dyskusje i konsultacje z MPWiK. Przez pełne zrozumienie celów, misji i wartości firmy, stworzyliśmy koncepcję, która prawidłowo reprezentuje MPWiK, jednocześnie przyciągając uwagę publiczności.

Gdy solidna koncepcja była już gotowa, przystąpiliśmy do tworzenia szczegółowego scenariusza. Wybraliśmy animację jako narzędzie do pokazania technologicznych procesów, które zachodzą za kulisy MPWiK. Stworzone animacje były zrozumiałe dla szerokiej publiczności, efektywnie pokazując, jak praca MPWiK wpływa na codzienne życie mieszkańców.

Zespół Simple Frame, posiadający wieloletnie doświadczenie w produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, podjął się etapu produkcji i postprodukcji. Produkcja obejmowała rejestrowanie potrzebnego materiału wizualnego i dźwiękowego. Postprodukcja zaś to etap, na którym nastąpiła edycja i składanie materiałów w końcowy produkt.

Gdy produkcja została ukończona, film przeszedł proces postprodukcji. Starannie zmontowany, otrzymał efekty dźwiękowe i ścieżkę muzyczną. Każdy szczegół, od animacji po dźwięk, został dokładnie przemyślany i zaprojektowany, aby stworzyć koherentny i angażujący film, który skutecznie przekazuje przesłanie MPWiK.

Ostatecznym etapem procesu było poddanie filmu ocenie i zatwierdzeniu przez klienta. Po otrzymaniu pozytywnej opinii, film promocyjny MPWiK został oficjalnie opublikowany i rozpowszechniony.

Współpraca z MPWiK była dla Simple Frame niezwykle cenna. To nie tylko proces twórczy, ale także nauka i doskonalenie naszych umiejętności. Staramy się nie tylko informować, ale przede wszystkim inspirować naszą twórczością. Mamy nadzieję, że film promocyjny MPWiK przyczynił się do zwiększenia świadomości o roli, jaką firma odgrywa w społeczeństwie, i że stał się cennym źródłem wiedzy dla odbiorców. Dziękujemy MPWiK za zaufanie i jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tego procesu.